Uncategorized @fa

رسیدن به لاغری با قدرت ذهن | عبارات تاکیدی

عبارات تاکیدی لاغری برای لاغری و رسیدن به تناسب اندام بسیار تاثیر گذار است مثل(هر چه میخورم به سلامت و سرزندگی تبدیل می شود.»

طرز استفاده از عبارات تاکیدی لاغری

ذهناً تكرارشان کنید. ذهنأ مدام به تکرار عبارتهای تأکیدی سرگرمیم ؛ آنها گفتگوی درونی ما هستند که پیوسته با ما به سر می برند. اکنون زمان آن فرارسیده که بیشتر از این گفتگوی درونی آگاه شویم و در این محتوای ذهنی، عبارتهای مثبت بگنجانیم. از اندیشه های درونتان آنگاه شوید، و هرگاه به اندیشه یی منفی فکر میکنید تعمدا آن را متوقف کنید و اندیشه یی مثبت را به جای آن بنشانید.

در آینه تکرارشان کنید. دفعه آینده که به آینه مینگرید، بکوشید واقعة خودتان را ببینید. به چشمان و حالت چهره و همه صورت خود توجه کنید. همان طور که مستقیم به چشمانتان می نگرید، جمله یی مثبت بگویید. شاید متوجه شوید که می کوشید تصویرتان را به دقت نگاه نکنید. تعمدا با آن بمانید، چندی نمی گذرد که با خودتان احساس راحتی بیشتری خواهید کرد. به محض بیدار شدن به آینه بنگرید و روزتان را با این جمله آغاز کنید که: «دوستت دارم»

با دوستی تکرارشان کنید. اگر دوستی حمایتگر و فهیم دارید، از او بخواهید که با شما عبارتهای تأكیدی را تکرار کند. به چشمان یکدیگر بنگرید و به نوبت عبارتهای تأکیدی را تکرار کنید. اغلب من و همسر و دخترم برای تکرار عبارتهای تأکیدی به یکدیگر کمک میکنیم. مثلا اگر دخترم نگران یکی از امتحانهای درسی اش است، جلسه عبارتهای تأکیدی ما به صورت زیر انجام می پذیرد :

من می گویم: «هیتر، امتحان ریاضیات برای تو آسان است. تو همیشه درست جواب میدهی .»

هیتر پاسخ می دهد: «بله، امتحان ریاضیات برای من آسان است. من همیشه درست جواب میدهم . »

همچنین رد و بدل کردن عبارتهای تأکیدی با شخص دیگر، بهترین راه برای گذراندن وقت به هنگام رانندگی های بلند مدت است. (البته خيره شدن به چشم راننده را توصیه نمی کنم.)

آنها را روی نوار ضبط کنید. گوش دادن به عبارتهای تاکیدی از روی ثوار، به ویژه اگر فرصت نداشته باشید بسیار راحت است. در اتومبیل یا به هنگام انجام دادن امور منزل، با انجام هر کاری که تمرکز چندانی نمی خواهد، به نوار عبارتهای تأكیدی خود گوش کنید. همچنین خوب است که فقط دراز بکشید و استراحت کنید و به آنها گوش فرا بدهید .

خودتان نواری ضبط کنید با نوارهای عبارات تاکیدی لاغری تأکیدی آماده فروش بخرید.

 

آنها را بنویسید. ذهن انسان در فرایند نوشتن، ۷۵ درصد بیشتر کار میکند. دفتری منحصرا برای نوشتن عبارتهای تأکیدی خود بخرید. هفت روز، سه عبارت تأكیدی را دست کم ده بار بنویسید. آنگاه، آن سه عبارت را کنار بگذارید و برای هفته بعد، سه عبارت تاکیدی دیگر را انتخاب کنید. شاید بخواهید بیش از سه عبارت تأکیدی در روز بنویسید، اما بکوشید که این کار را نکنید. احتمال دارد با این فشار، همه آنها را رها کنید.

همه دفترهای نوشته شده عبارتهای تأكیدی خود را نگاه دارید. بازگشت به آنها و دیدن این که تا چه اندازه موثر بوده اند، سرگرم کننده و تشویق آمیز است.

احتمالا در می یابید چندی نمی گذرد که از همه این شیوه های تکرار عبارتهای تأكیدی استفاده می کنید. شاید هم خودتان برای خود، عبارت تأکیدی بسازید. انتخاب شما هر چه که باشد، حتما به طور پیوسته آنها را تمرین کنید. محال است که بتوان با روش یک بار مصرف، هیچ چیز را آموخت.

عبارات تاکیدی لاغری مؤثرند!

 

وقتی در یکی از کلاسهایم درباره عبارتهای تأکیدی گفتگو می کردم، چشمان زنی ۷۵ ساله درخشید.

او گفت: «پس آنچه مادرم در طول همه آن سالها سرگرم انجامش بود همین بود. به یاد دارم هر روز برابر آینه اش می ایستاد و می گفت: « من ۷۰ کیلو هستم. البته همیشه هم ۷۰ کیلو بود.»

یکی از خانمها از عبارت تاکیدی ویژه یی رضایت خاصی داشت. ۱۰ ماه پس از شرکت در یکی از کلاسهایم به من تلفن کرد.

او گفت: «کارن، پس از شرکت در کلاس تو، تنها کاری که کرده ام تکرار این عبارت تأکیدی بوده که: (خودم را بی هیچ قید و شرط دوست دارم) هر روز آن را تکرار کرده ام و ۱۳ کیلو وزن کم کرده ام ! » آگاهانه نکوشید از غذایش بکاهد، اما اقتدار پس عبارت تأکیدی، دگرگونیهای ظریفی آفرید که او آنها را درنیافت.

به عبارات تاکیدی لاغری و به خودتان اعتقاد داشته باشید

گاه عبارتهای تأکیدی به طرزی ناگهانی و شدید مؤثر واقع می شوند؛ گاه به آهستگی و ظرافت. به هر حال، ایمان داشته باشید چون عبارتهای تاکیدی موثرند. شاید ذهن نیمه هشیار در برابر هر چیز تازه مقاومت کند اگرچه برنامه جدید مثبت تر باشد. باورهای آشنا، هر چند مخرب، « ایمن و آسوده اند. اینجاست که باید از ایمان سود جست. نگذارید نوميد شوید. خودتان آن باورهای منفی را به وجود آورید و خودتان نیز می توانید نابودشان کنید.

روانکاو خودتان باشید : خود را تجزیه و تحلیل کنید

عبارتهای تاکیدی میتوانند وسیله یی قدرتمند برای خودکاوی باشند. خانم آلمانی زیبایی به نام کارول از بینشهایی برایم سخن گفت که ضمن تکرار عبارتهای تأکیدی برایش پیش آمده بود. او ۵۰ کیلو اضافه وزن داشت و نمی توانست علت آن را دریابد. اگر چه یکی از مشکلات زندگیش آشکار بود در حضور دیگران و همکاران احساس نا آسودگی میکرد. نوع کارش نیز طوری بود که او را وامیداشت مدام با سایر مردم در تماس باشد.

کارول این عبارت تأكیدی را نوشت که: «اکنون در حضور دیگران احساس آسودگی میکنم.» اما در خفای ذهنش متوجه مقاومتی شد که می گفت: «نه، نه، هرگز در حضور مردها احساس راحتی نمیکنم!» از واکنش خود گیج شد، زیرا همواره باور داشت که کلا از حضور در برابر همه مردم انزجار دارد – نه فقط از مردان. واکنش منفی در برابر عبارت تأكیدی اش تدریجاً روشنتر شد، به گونه یی که توانست علت آن را بفهمد. برای نخستین بار پس از سالها، توانست صحنه یی ناخوشایند از کودکیش را به یاد آورد.

کارول به یاد آورد در کودکی به دلیل کنجکاویهایی که در رابطه مرد و زن به خرج میداد مورد تنبیه پدرش قرار گرفت و به او آموخته شد رابطة جنسی رابطه ای کثیف و گناه آلود است.

این یادآوری دردناک سبب شد که کارول بفهمد با این ۵۰ کیلو اضافه وزن، خودش را از چشم مردان پنهان می کند.

او عبارتهای تأكیدی تازه زیر را آفرید:

«دیگر برای حمایت خود در قبال گناه به اضافه وزن نیاز ندارم.»

«اکنون با جنسیت خود ایمن و آسوده ام.»

وقتی سرانجام کارول اندیشه های منفی اش درباره رابطه جنسی را زدود، دریافت که دیگر به ۵۰ کیلو اضافه وزن برای حمایت نیاز ندارد. مانند کارول، لازم است که از واکنشهایتان در برابر عبارتهای تأكیدی آگاه شوید و آنگاه آنها را به کار ببرید تا بتوانید به علت راستین اضافه وزنتان پی ببرید. مثال زیر نشان میدهد چگونه میتوانید به آن بپردازید:

عبارت تأکیدي: «من از باریک و خوشایند بودن لذت می برم. »

واکنش: « نه ! آنگاه مردها همیشه نگاهم می کنند، حتی به من خیره می شوند، و این مرا می ترساند. »

پس از تجزیه و تحلیل واکنشتان نسبت به عبارت تاکیدی، می توانید عبارت تاکیدی تازه یی بسازید که بیشتر به شما کمک کند :

« باریک و متناسب بودن برایم ایمن و آسوده است.» یا «حتی زمانی که متناسب باشم، از مردان انتظار احترام دارم و احترام می بینم. »

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *