همچنین دریافته ام که ساعت روز عامل مهم دیگری است که به هنگام تعیین برنامه ورزشی باید در نظر گرفت. انتخاب شخصی من ساعت ۹ تا ۷ صبح است. فعالیت صبح زود ذهنم را روشن و مرا برای روزی خوب و فعال آماده می کند. اگر آن موقع انجامش ندهم، طفره و تعویق پیروز میشود و در پایان روز، حدس بزنید چه می شود ؟ معمولا می بینم توانسته ام يکسر از ورزش اجتناب کنم.شاید شما ورزش صبحگاهی را دوست نداشته باشید. زمان مناسب خود را پیدا کنید. فقط مراقب باشید تا با مداومت و تمرین ورزش مناسب و زمان مناسب خود را بیابید.

برنامه ورزشی بهانه های بی اساس نیاورید

برنامه ورزشی

به خاطر آورید چگونه ذهن نیمه هشیارتان می کوشد آرمانهای جدیدی را که بر میگزینید خنثی کند؟ این شاید در مورد برنامه ورزش هم پیش بیاید. شاید یکی دو هفته به خوبی پیش بروید و به خود ببالید. آنگاه شروع کنید به بهانه پیدا کردن: امروز خیلی سرد است، وقت ندارم. شلوار ورزشم کثیف است، و بهانه های دیگر، .. در چنین زمانی اهمیت حیاتی دارد که بر همه موانع غلبه کنید و به پیش بروید.

وقتی بر مبنایی پیوسته برنامه می ریزید، آن بهانه های احمقانه را حذف می کنید و مشتاق ورزش میشوید. قول می دهم اگر پشتکار داشته باشید، ورزش هم پیش می آید.

برنامه ورزشی از اشتهایتان میکاهد

برنامه ورزشی

بعضی از مراجعانم میگویند از ورزش می ترسند چون ممکن است اشتهایشان را زیاد کند. این حقیقت ندارد. وقتی شخص ورزش می کند – هیپوتالاموس – بخشی از مغز که اشتها را کنترل می کند تحریک می شود، و پاسخی که میدهد ظاهرأ نشانه آن است که اشتها کاملاً ارضا شده است.

یکی از مراجعانم به نام جوليا نمی توانست این را بپذیرد. به مدت یک هفته در یکی از نقاط آب معدنی به کلاس تندرستی رفت، و سه روز به شدت از خوردن ناهار خودداری کرد. پس از ورزش، شگفت زده دریافت که تشنه است، نه گرسنه. در آن سه روز یک لیوان آب میوه به جای ناهار، برایش بسیار رضایت بخش بود. اما در روزهایی که ورزش نکرده بود، احساس گرسنگی میکرد و می توانست ناهار بخورد. جوليا با افزودن ورزش به زندگیش توانست بی درد و آسمان از وزنش بکاهد.

ورزش چربی را آب میکند

وقتی ورزش می کنید چربی آب می شود و به عضله بدن می گردد. وزن عضله بیش از چربی است. پس اگر عضله زیبا و نرم پاهایتان که سنگین تر از همه آن چربی است که در ماه گذشته از دست داده اید، سبب شد که وزنتان کاهش نیابد نگران نشوید. بافت عضله، فشرده و محکم است و جای کمتری می گیرد. شاید وزنتان تغییر نکند، اما اندازه لباستان کوچکتر می شود چون باریکتر و کشیده تر می شوید .

ریاضت ناشی از سوگندهای بسیار

بسیاری از مردم ورزش را به صورت درمانی ترسناک در نظر میگیرند که برای سوزاندن کالری باید آن را تاب آورد، حال آن که بزرگترین پاداش ورزش، سلامت ذهنی ناشی از آن است. بررسیها نشان داده اند که ورزش ساده ترین راه برای رهایی از افسردگی است. ورزش سببه می شود که درباره خودتان احساس دلپذیری داشته باشید.

دانشمندان شواهدی می یابند که در طول فعالیت جسمانی، فعل و انفعالهای شیمیایی بسیاری در مغز پیش می آید؛ و شای.3د به همین دلیل بسیاری از افراد پس از ورزش چنین احساس دلپذیری دارند. دانشمندان نمیتوانند توضیح بدهند چرا با چگونه این پیش می آید اما پیش می آید اگرچه مشکلات بیرونی آن افراد کوچکترین تغییری نکرده است.

با برنامه ورزش مناسب می توان تنش و فشار را دور نگاه داشت. وقتی احساس افسردگی و تنش و فشار نکنید، به احتمال زیاد بی رویه غذا نمیخورید. امتیاز دیگر ورزش این واقعیت است که سموم بدن را دفع می کند، سمومی که به تندرستی لطمه می زند، پوست را خراب می کنند، و از نیروی انسان می کاهند.

تشویق برای برنامه ورزشی

برنامه ورزشی

در اینجا چند عبارت تأکیدی را می خوانید که به شما کمک میکند تا در چهار چوب ذهنی مناسب قرار گیرید.

۱.همواره وقت و نیرو و میل به ورزش دارم

۲. اکنون از ورزش لذت میبرم .

۳.دنبال کردن منظم و مدام برنامه ورزشی ام برایم آسان است

۴.اکنون ورزش درست را به سوی زندگیم میکشانم.

۵.جسمم ورزش را دوست دارد.

۶.ذهنم ورزش را دوست دارد.

۷. اکنون گرایشم نسبت به ورزش مثبت است.

۸. ورزش، تفریحی سرگرم کننده و لذت بخش است.

۹.ورزش برایم تجربه یی دلپذیر است.

۱۰. اکنون هر اندیشه یی را که در گذشته نگذاشته است ورزش کنم رها میکنم.

۱۱. اکنون به طور منظم ورزش میکنم و جسمم با اهدای تندرستی تابناک، به من پاسخ می گوید.

نکات مهم برنامه ورزشی

١. ورزشی را پیدا کنید که دلپذير باشد!

۲. با در نظر گرفتن وقت مناسب و مهارتها و نیازهایتان، آن را برنامه ریزی کنید.

٣. بهانه هایتان را تجزیه و تحلیل کنید تا مقاومت خود را دریابید.

۴.پشتکار داشته باشید.

۵. ورزش برای جسم و ذهنتان بسی کارهای مثبت می کند. سبب می شود اشتهایتان کاهش یابد، متابولیسم بدنتان را تنظیم می کند، از تنش و فشار میکاهد، چربی را آب میکند، عضلات را نیرومند می سازد، و بسیاری چیزهای دیگر.

اگر می توانید درمانگر یا گروه حمایتگر مناسبی بیابید که بتواند به شما کمک کند، این کار را بکنید. البته شاید مجبور بشوید خودتان درمانگر خود باشید. این فصل شامل راهنماییهایی برای تشخیص و ارزیابی شیوه کنونی زندگیتان و ایجاد دگرگونیهای سودمند در آن است.

دقت بهترین خط مشی است

برنامه ورزشی

به هنگام پاسخ به سؤالهای زیر، با خودتان صادق باشید، حتی اگر حقیقت به مذاقتان خوش نیاید. اگر یک شبه موفق نشدید، دلسرد نشوید. شاید این اکتشافی دردناک باشد، اگر چه تلاشهایتان با آزادی شیرین و دلنشین پاداش می یابد.

ما انسانها به هنگام درد یا ناکامی، از دریچه ایمنی ذاتی برخورداریم: از «هوش» می رویم، و در برابر محرک دردناک با ناکام کننده بی حس می شویم. شاید نخستین بار که این کتاب را میتوانید از هوش بروید یا ۸۰ درصد حواستان پرت شود. به همین دلیل دوباره و دوباره خواندن این کتاب را توصیه می کنم. آنقدر تا بتوانید به دگرگونیهای مثبتی که میخواهید برسید. بارها به سؤالها، و جوابهای خودتان در این فصل باز گردید. هر بار که این فرایند را تکرار می کنید، درباره خودتان چیزی تازه می آموزید که شاید دفعه قبل آمادگی پذیرش آن را نداشتید.

  1. سابقه وزنتان: در جدول زیر، مقابل وزن و سنتان علامت بگذارید .
  2. با استفاده از جدول زیر، دگرگونیها و رویدادها و احساسهایی را که هرگاه اضافه وزن قابل توجهی پیدا میکردید پیش می آمد، فهرست وار بنویسید.
  3. فهرست مشابهی از جزییات زمانی را که وزن کم کردید در اینجا بنویسید.

این تمرین به شما کمک میکند تا دریابید که آیا به هنگام اضافه وزن و کاهش وزن، الگوی رفتاری مشترکی دارید. مثلا شاید هرگاه به کسی علاقه مند می شوید اضافه وزن پیدا کنید. در این صورت باید از خود بپرسید در عاشق شدن یا تجرد چه هست که میخواهید غذا بخورید و اضافه وزن پیدا کنید. هرگاه پاسخ را بیابید، بر اعمال ناخودآگاهتان اقتداری تازه پیدا می کنید. آنگاه باید با تصحیح اندیشه های مخرب خود، عبارتهای تأكیدی مناسب بسازید.

۴.به جز کاهش وزن، فهرستی از چند هدف مهم دیگر زندگیتان تهیه کنید.

وقتی پاسخهای هدفهای زندگیتان (به جز کاهش وزن) را تجزیه و تحلیل می کنید، از تمامی شخصیت خود تصویر روشنتری به دست می آورید. اهمیت این امر در این است که کاهش وزن، پدیده یی یک بعدی نیست. باید کل وجودتان را در نظر بگیرید و به همه وجوه زندگیتان توجه کنید. شاید این تجزیه و تحلیل به بخش مهمی از روانتان اشاره کند که به علت اشتغال ذهنی شما به کاهش وزن، مورد غفلت قرار گرفته است.

۵.در برابر هیجانات و عواطف و موقعیتهایی که به نظر می رسد سبب می شوند به سوی غذا کشیده شوید، علامت بگذارید.

این تمرین شما را از عادتهای ناخودآگاه غذا خوردنتان آگاه می سازد، و مطلب مورد نیاز برای آفريدن عبارتهای تأكیدی موثر را در اختیارتان می گذارد. مثلا اگر تصمیم گیری را دشوار می یابید، می توانید این عبارت تاکیدی را بیافرینید که: «اکنون بدون غذا به آسانی تصمیم می گیرم.»

پر کردن چهار فهرست بعدی، به شما کمک میکند تا گرایشهای کشف نشده بیشتری را تشخیص بدهید. وقتی این گرایشها را به سطح هشیار می آورید، بر عادتهای غذایی خود اقتدار می یابید. وقتی این توجيه ها و دلیل تراشیها روشنتر می شوند، می توانید با استفاده از عبارتهای تأكیدی و تجسم و سایر روشهای خودیاری، تدابیر پیروزبخش را بپرورانید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *