تمام روش های پرهیزی، اجتناب کامل غذا در طول پرهیز را الزامی می دانند. به طور مثال، در حالی که رژیم پنج به دو که درمقاله قبل  به آن پرداختیم، کم خوری به مدت ۲۴ ساعت کامل را ضروری می داند، رژیم مبارز، روز را به دو بخش کم خوری و پرخوری تقسیم می کند. یعنی با اینکه غذای مصرفی در طول روز را محدود می کند، فرصت لذت از یک وعده شام كامل و مفید را هم از دست نمی دهید. در صورت اجرای رژیم مبارز، به جای یک یا دو مرتبه پرهیز از غذا در طول هفته، هر روز هفته را در حال پرهیز از غذای تعدیل شده خواهید بود. یادآوری: پرهیز از غذا بخشی از تغییری کلی در شیوه ی زندگی سالم است و رژیم مبارز نیز جدا از این قاعده نیست.

در این مقاله پیش رو جزئیات دقیق رژیم مبارز، از دورهی کم خوری در روز تا ساعات پرخوری در شب و همچنین آثار مثبت و منفی این تغییر شیوه ی زندگی را شرح میدهیم. در ضمن، نگاهی به برخی مواد غذایی قابل مصرف در طول روز می اندازیم و شما را از زمان پایان دورهی کم خوری و آغاز جشنهای شبانه آگاه می کنیم.

آشنایی با رژیم مبارز، بدون نیاز به شمشیر و سپر:

رژیم مبارز، برنامه ی غذایی تعدیل شدهای است که محدودیت کامل دریافت کالری – به صورت جامد یا مایع – را در طول پرهیز الزامی نمی داند. محدودیت در این رژیم، فقط در ارتباط با مصرف مقادیر کم غذا در اکثر اوقات روز است و پس از آن برای چند ساعتی در طول شب، هر اندازه که مایل باشید می توانید غذا بخورید.

اصول رژیم مبارز براساس این واقعیت است که مردم دوران باستان که در مقایسه با همتایان امروزی خود، سالم تر و لاغرتر هم بوده اند، در طول روز که بیشترین فعالیتهای بدنی را انجام میدادند، از نوعی رژیم غذایی، شامل مقادیر مختصری مواد غذایی سالم استفاده می کردند و در پایان روز، به جبران فعالیتهای سخت روزانه، شام مفصلی را همراه با تفریح و استراحت، نوش جان میکردند.

مقایسه ی کم خوری و پرخوری

هر پدیده ی طبیعی، از جمله الگوهای غذاخوردن، دوره ای است. حال اگر مایل به پیروی از الگوهای طبیعی هستید، رژیم مبارز، ضرورت صرف غذایی مختصر در طول روز و برپایی ضیافت شام در شب را توصیه می کند.

بدن انسان دارای سه بخش اصلی در سیستم عصبی است که دو بخش آن را می توان مستقیما از طریق پرهیز، تحت تأثیر قرار داد:

✓ سیستم عصبی سمپاتیک که تنظیم کنندهی واکنش سریع جنگ یا گریز، یعنی فعالیتهای واکنشی بدن در شرایط تنش زا (هم تنش های عادی روزانه و هم تنش های غیرمعمول)است و بر عملکرد صحیح اندام های داخلی بدن نظارت دارد.

✓سیستم عصبی پاراسمپاتیک که استراحت و اعمال گوارشی بدن را کنترل می کند؛ یعنی فعالیتهایی که هنگام استراحت بدن روی می دهند، مثل هضم
غذا، خواب و برانگیختگی جنسی.

پس نتیجه می گیریم که در طول روز باید تحت کنترل سیستم عصبی سمپاتیک و در طول شب تحت کنترل سیستم عصبی پاراسمپاتیک باشید. روش پرهیز از غذا، یکی از مؤثرترین راههای اطمینان یافتن از عملکرد این دو سیستم عصبی به طور مستقل از یکدیگر است.این امر با رژیم مبارز، یعنی روش کم خوری در طول روز و پرخوری در شب، میسر می شود.

البته درک مفهوم کم خوری و پرخوری، تا اندازه ای می تواند گیج کننده باشد
. به ویژه آنکه بسیاری از رژیم های غذایی پرطرفدار امروزی، به شدت مخالف پرخوری و صرف شام در ساعات پایانی و نزدیک به زمان خواب هستند. حقیقت این است که ترکیب کم خوری و پرخوری، تأثیر بسزایی در کاهش چربی بدن و ساخت تودهی عضلانی دارد. در مباحث بعدی به مفهوم کم خوری و پرخوری می پردازیم تا درک کامل تری از عملکرد رژیم مبارز داشته باشید.

مفهوم کم خوری و آنچه در این مرحله می توانید بخورید:

کم خوری، بخشی از رژیم مبارز است که در بیشتر اوقات روز باید رعایت شود. مقدار غذایی که در طول روز می خورید، یعنی زمانی که به طور طبیعی، بیشترین فعالیت فیزیکی یا ذهنی خود را انجام میدهید، باید کمتر از میزان معمول باشد.

با اینکه واژهی مبارز می تواند به نوعی تداعی کنندهی شخصیتی مردانه یا فردی با حرفه ای کاملا متفاوت از ش ما باشد، دچار اشتباه نشوید. منظور از مبارز در این رژیم پرهیزی، فردی مدرن، مبارزه جو و آمادهی بازگشت به عادات غذاخوردن غریزی، یعنی کم خوری و پرخوری با هدف بهره مندی از فواید بی شمار شیوهی زندگی مبارزه جویانه است. (مفهوم کم خوری و پرخوری را در مبحث بعد توضیح میدهیم.)

هر پدیده ای در طبیعت دوره ای است، از طلوع و غروب خورشید تا جزر و مد دریا و حتی فعالیتهای طبیعی انسان، مثل خوردن و خوابیدن. رژیم مبارز نیز از این قاعده جدا نبوده و کاملا سازگار با چرخه ی طبیعت است. گاهی کم غذا می خورید و گاهی بسیار زیاد، اما در پایان روز، تعادل مجددا (و به معنای واقعی آن) برقرار میشود. به عبارت دیگر، دوره های کوتاه کم خوری و پرخوری، بخش های جدانشدنی هر روزتان هستند.

با متخصصان ما تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *