غده های چربی بطور طبیعی یک یا چند عدد در کنار هر مو قرار داد سبوم تراوش شده توسط این غدد، اهمیت بسیار زیادی برای سلامتی و زیبایی دارند. چربی که روی موها را روغن مالی می کند مانند یک لایه محافظ عمل کرده و آن را در برابر خشکی و رطوبت تا حدودی محافظت می کند و به موها درخشندگی و زیبایی خاصی می بخشد.

آشنایی با ساختار پوست و مو

برای مشاوره در زمینه لاغری و تناسب اندام کلیک کنید.

  غدد عرق و غدد چربی غدد عرق Sweat glands

عدد عرق بطور وسیعی در پوست پراکنده اند. غدد عرق شامل یک غده کلافه ای و یک مجرا می باشد. و تراوشات خود را به ستلح پوست می ریزد. غدد عرق به واسطه تراوش عرق به تنظیم درجه حرارت بدن کمک می کنند. عرق، رفع شده بر سطح پوست، تبخیر می شود و سالح پوست را خنک می کند. عرق دفع شده غليظ نبوده و پروتئین آن ناچیز است. این غدد بیشتر از نوع دسروکرین بوده و ترشحات آنها بی برو است و این نوع غدد ترشحی در نواحی بدون دو و یا کم موی بدن قرار دارند. مجرای غدد عرق در فرورفتگیهای سطح پوست باز می شوند. بهترین نمایش محل خروجی مجرای عرق در فرورفتگیهای انگشت در انسان است.

اجزای اصلی مایع عرق عبارتند از

آب، کلرور سدیم، اوره، آمونیاک و اسید اوریک. دفع کاتابولیت ها مؤید آن است که غدد عرق می توانند عملکرد دفعی نیز داشته باشند. طراوت و زیبایی پوست و موها بستگی به ساختمان پوست و تراوشاتی دارد که به سطح پوست و موها می ریزند. این تازگی احتیاج به غده های چربی دارد به شرط آن که مقدار ترشح آنها زیاد نباشد و در ناحیه میان پوست یا درم نیز باید ضمائم دیگر در حالت نرمال و طبیعی باشند. و گردش خون و لنف نیز بخوبی صورت پذیرد و سلولهای اپیدرمی مرتبأ سلولهای از دست رفته را ترمیم کنند.

سلامت و زیبایی پوست و موها

بستگی به شرایط خاصی از قبیل عوامل محیط خارجی، فعالیت اجتماعی، نوع زندگی، نوع تغذیه و رسیدگی ها و مواظبتهایی دارد که از پوست و مو شده است، دارد. ناخن Nail ناخن عفری از جنس کراتین سخت شفاف و مرده است که بصورت صفحاتی شاخی در انتهای انگشتان قرار دارد. در زیر ناخن، طبقه مالیگی یا زاینده اپیدرم به همراه درم، بستر ناخن را می سازند. در قسمت خلفی جسم ناخن هلال سفیدی ایک نام گرفته است و در قسمت خلفی ماهک، ریشه ناخن قرار دارد. صفحه ناخن بر روی بستری از اپیدرم موسوم به بستر ناخن قرار دارد. فقط طبقه بازال و طبقه خاردار در بستر ناخن وجود دارند.

آشنایی با ساختار پوست و مو

صفحه ناخن برابر طبقه شاخی در پوست است. اپی تلیوم بستر ناخن از ماتریکس ناخن منشاء می گیرد. سلولهای ماتریکس تقسیم می شوند و به سمت جلو حرکت می کنند و بدین صورت صفحه ناخن به سمت جلو بر روی بستر ناخن می لغزد و قسمت دیستال یا انتهایی صفحه ناخن بتدریج بستر خود را از دست می دهد و در این زمان ممکن است چیده شود شفافیت نسبی صفحه ناخن و نازک بودن اپی تلیوم بستر ناخن، بعنوان دریچه سودمندی برای تعیین میزان اکسیژن خون از طریق مشاهده رنگ خون در رگهای درم  مورد استفاده قرار می گیرد. ناخن ماده ای است سخت و شاخی که در آن مواد کاتینی توسط ماده چسبند: سیمانی شکلی بهم چسبیده اند. حضرات کو چک هرایی . لایه های کراتینی ایجاد خالهای سفید رنگ را در سطح ناخن می نماید. مو HAir | موها ساختمانهای شاخی طویلی هستند که از سطح پوست خارج می شوند و از فرورفتگینانی در اپی تلیوم اپی درم مشتق می شوند. رنگ، اندازه و نحوه استقرار آنها بر حسب نژاد، سن، جنس و محل آن در بدن متغیر است.

موها در تمامی سطح بدن بجز کف دست و پا، لبها و قسمتهایی از دستگاه تناسلی وجود دارند و از سوراخنای ریزی در سطح پوست به طور مورب خارج می شوند مو ها بطور دائم نمی رویند، بلکه دارای دوره هایی از رشد و بدنبال آن دوره هایی از استراحت می باشند. رویش مو در کلیه نقاط بدن و یا حتی در یک دوره های رشد (آناژن) می تواند. چنادین سال اول بطنه از بدن همزمان صورت نمی گیرد، بلکه مو شما تمایل دارند، تکه می کند.

مدت دوره همای رشد و استراحت بر حسب منطقه مورد نذار در بادن فيرق می کند. بدین ترتیب، در پوست سر دوره های رشد (آناژن) می توانا۔ بکشد، در حالیکه دوره های استراحت ( کاتاژن و تلوژن) بلور متوسل حا. ود ۳ ماه است. رشد مو در مناطق معینی از بدن همچون پوست سر، صورت و شرمگاه نه تنها تحت تأثیر شدید هورومونهای جنسی بویژه آندروژنهاست، بلکه از هورمونهای فوق کلیه و تیروئید نیز تأثیر می پذیرد. کوتاه کردن یا تراشیدن موی نقشی در رشد آن ندارد. پوست صورت دارای حدود ۶۰۰ مو در هر سانتی متر مربع است، در حالیکه سایر نقاط بدن بطور میانگین حدود ۶۰ مو در هر سانتی متر مربع دارند.

اپیدرم بصورت غلافی مو را تا انتهای ریشه آن احاطه می کند قسمتی از مو که در خارج پوست قرار دارد بنام ساقه مو و ناحیه ای که در داخل پوست قرار دارد بنام ریشه مو نامیده می شود. هر دو از یک فرورفتگی اپیدرمی بنام فولیکول مو Hair Follicle مشتق می شود، که در خلال دوره رشد خود دارای یک برجستگی انتهایی موسوم به پیاز مو Hair buld است.

در قاعده پیاز مو پاپیلای درم Dermal papilla را می توان مشاهده کرد. پاپیلای درم حاوی شبکه مویرگی است که برای نگهداری و تغذیه فولیکول مر ضروری و حیاتی می باشد. از دست رفتن جریان خون و یا کند شدن خون در پاپیلای درم منجر به مرگ فولیکول مو می شود، و در نتیجه ریزش مو صورت می پذیرد. سلولهای اپیدرمی پوشانند؛ این پاپیلا، ریشه مو را تشکیل می دهند . و بیرون می زند، از ریشه مو بوجود آمده و در امتداد آن قرار ساقه مو که از پوست بیرون می زند، از ریشه مو بوجو می گیرد. در خلال دوره های رشد، سلولهای اپی تلیالی که پیاز مو را س الليالي که پیاز مو را تشکیل می دهند معادل سلولهای طبقه زایای پوست هستند. رگها و اعصاب پوست و مو عروق خونی پوست؛ تغذيه آن و تنظیم درجه حرارت بدن را بر عهده دارند. اپیدرم توسط انتشار مواد غذایی و اکسیژن را از درم دریافت می کند. شریانهایی که به پوست خونرسانی می کنند، شامل دو شبکه وسیع می باشند. یکی، بین لایه های پا پیلر و رتیکولر و دیگری بین درم و هیپودرم قرار دارند. انشعابات نازکی از این شبکه منشعب شده و به پا پیلاهای درم خون می رسانند.

آشنایی با ساختار پوست و مو

پیوندهای شریانی – وریدی همراه با گلوموس ها به فراوانی در پوست وجود دارند یکی از مهمترین اعمال پوست، دریافت تحریکات از محیط است، پوست به طور سرشاری عصب دهی شده است. علاوه بر پایانه های عصبی آزاد موجود در اپیدرم و غدد جلدی، گیرنده هایی در درم و بافت زیرجلدی وجود دارد که در پاپیلاهای درم فراوانترند. فولیکولهای مو دارای شبکه ای غنی از پایانه های عصبی هستند که برای دریافت تحریکات لامسه از محیط ضروری است.

پوست آدمی علاوه بر پوشش اندامهای بدن دارای شش عمل می باشد:

١- عمل استحفاظی Protection ۲- احساس Sensation اعمال پوست ٣- تنظیم حرارت Tehrmoregulation ۴- سوخت و ساز Metabolism ۵- ایمونولژی Immunology و تبادلات با محیط خارج وسایل دفاعی پوست هر سه قسمت پوست یعنی «اپیدرم» و «درم» و «هیپودرم عمل حفاظتی دارند.

قسمت سطحی پوست پوشیده از چربی بوده و دارای PH اسید می باشد و مانع نفوذ آب و مایعات دیگر بداخل پوست می شود. چربی و اسیدیته پوست خاصیت ضد میکربی دارد. سطح پوست دارای الکتریسیته منفی است. موها نیز خاصیت استهلاک ضربات کوچک را داشته ضمنأ عاملی در مقابل سرما و گرما برای پوست سر را تشکیل می دهند. رنگ دانه های طبقه بازال» «اپیدرم» باعث جذب نور آفتاب و مانع نفوذ آن بزیر پوست می شوند. هرچقدر طول موج اشعه نورانی بلند تر باشد قابلیت نفوذ آن از لابلای طبقات پر است بیشتر خواهد بود؛ بطوریکه اشعه ماوراء بنفش در همان طبقات سطحی پوست جذب می گردد زیرا طول موج آنها بمراتب کمتر از اشعه مرئی و مادون قرمز نور خورشید می باشد.

اثر اشعه ماوراء بنفش (بعلت جذب شدن در طبقات سطحی و بخشوم در طبقه بازال) عبارتست از برنزه کردن پوست یعنی تشد. یا. خاصیت رنگ سازی پوست. این عمل خود یک خاصیت دفاعی تکمیلی است یعنی مقدار اشعه هرچقدر بیشتر بتابد رنگ دانه های پوست بیشتر شده و عمل جذب نور بیشتر می شود. اگر تابش نور آفتاب تدریجی باشد و پوست فرصت دفاع داشته باشد و بتواند خود را به نور عادت بدهد بدن آدم بطور مطلوبی برنزه می شود. ولی اگر تابش نور آفتاب ناگهانی و بمدت زیاد باشد پوست بدن قرمز شده و احساس سوزش میکند و حتی ممکن است طاولهایی نیز روی آن ظاهر گردد. در روزهای بعد تمام قسمتهای سوخته پوست، پوسته پوسته شده می ریزد. احساس پوست یکی از اعضاء مهم حسی بدن بشمار می رود و ۵ نوع حس در پوست بدن آدمی وجود دارد.

برای مشاوره در زمینه لاغری و تناسب اندام کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده − 16 =