امروزه پدیده چاقی،به علت ارتباط با بروز بیماری ها و مرگ و میر زود هنگام،از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است.وجود ارتباط قوی میان دیابت و چاقی و چربی اضافی بدن نشانگر تاثیر چاقی در بروز این بیماری مزمن غدد درون ریز می باشد

چاقی و دیابت:

چاقی یکی از علل عمده بروز دیابت نوع 2 است و با قرار دادن وزن در دامنه طبیعی می توان از بروز تعداد قابل توجهی از موارد دیابت پیشگیری نمود.میانگین نمایه توده در بدن در تشخیص دیابت نوع 2 ، 29است و خطر بروز دیابت در افراد با نمایه توده بدنی بیش از 40، 80بار بیشتر از افراد با نمایه توده بدنی کمتر از 22 است.

دیابت

 

مطالعه متعدد نشان داده اند که حتی درجات متوسط افزایش وزن در سال های اولیه زندگی پیشگویی کننده بروز دیابت در میانسالی است.با افزایش چاقی امکان بروز دیابت نوع 2 در سنین کودکی و نوجوانی وجود دارد و دیگر نمی توان این بیماری را مربوط به سنین بالا دانست.چاقی قابل تغییر ترین عامل خطر دیابت نوع 2 است.باید یاد آور شد که ارتباط به معنی اثبات مسبب نیست و چاقی الزامه باعث بروز دیابت نمی شود چاقی با سایر عوامل محیطی و ژنتیک تعیین کننده مقاومت به انسولین و تخریب سلول ها بتای پانکراس تداخل دارد و به این دلیل باعث بروز دیابت می شود.

تعریف چاقی

چاقی به معنی افزایش بیش از حد ذخایر چربی بدن است از نظر بالینی طبقه بندی چاقی مبتنی بر نمایه توده بدن BMI  است این روش شایع ترین معیار بررسی چاقی عمومی و مورد تایید سازمان جهانی بهداشت است.BMI  حاصل تقسیم وزن (کیلوگرم) بر قد (متر) به توان 2 است.طبقه بندی چاقی بر اساس BMI در جدول زیر قابل مشاهده است.چاقی شامل نمایه توده بدن بیش از 30 است و چاقی مرگ آور شامل نمایه توده بدن بیش از 40 است.

طبقه بندی چاقی

نمایه توده بدن (کیلو گرم بر متر مربع)

کم وزن

18/5>

طبیعی

18/5-24/9

دارای اضافه وزن

25-29/9

چاق

30-39/9

بسیار چاق

40<

 

تمام انواع چاقی اهمیت یکسانی ندارند.عوارض چاقی بهشکل چاقی شکمی شایع تر از سایر شکلهای چاقی است و برای تعین آن نسبت دور کمر به باسن (whr) به کار مردان نشانه جاقی شکمی است و با افزایش خطر عوارض ناشی از چاقی همراه میباشد “اندازه دور کمر”نیز معیار دیگری برای تعیین چاقی است.دور کمر بیشتر از 102 سانتی متر در مردان و بیش از 88سانتی متر در زنان نشانه چاقسی شکمی است.

وزن مطلوب

وزن مطلوب رو می توان به روش زیر محاسبه نمود:

در مردان برای 150سانتی متر اول ،7/47 کیلوگرم در نظر گرفته شود و سپس به ازای هر سانتی متر کمتر یا بیشتر از آن،06/1کیلوگرم کسر یا اضافه شود 10%کاهش یا افزایش وزن برای استکلت کوچک یا بزرگ در نظر گرفته شود.

در زنان برای 150سانتی متر 45 کیلو گرم در نظر گرفته شود و سپس به ازاری هر سانتی متر کمتر یا بیشتر از آن،88%کیلوگرم کسر یا اضافه شود 10%کاهش یا افزایش وزن برای استکلت کوچک یا بزرگ در نظر گرفته شود.

چاقی و دیابت نوع 1

ارتباط قوی میان چاقی و دیابت نوع2،ارتباط چاقی با دیابت نوع 1کمرنگ نموده است،چاقی پدیده نسبی است وقتی میزان چربی بدن افزایش میابد به تدریج سبب نیاز به انسولین و کاهش بیشتر در حساسیت به انسولین میگردد .در مقابل،افزایش میزان تزریق انسولین از طریق اثرات لیپوژنیک هیپرانسولینمی و همچنین به علت پر خوری ناشی از هیپوگلیسمی ثانویه،منجر به افزایش وزن می شود،افزایش وزن ناشی از درمان شدید در افراد دیابتی نوع1،سبب تغیر در فشار خون و لیپیدهار خون میگردد یعنی روندی،مشابه آنچه که در مقاومت به انسولین دیده میشود.

اگر درمان شدید سبب بهبود تنظیم قند خون شود،ممکن است اثر وزن افزایش یلفته بر عوامل خطر قلبی-عروقی را نیز کاهش دهد.

برخی از بیماران دیابتی برای اینکه لاغر بمانند میزان تزریق انسولین را کاهش میدهند و عده ای دیگر،بعضی نوبت های انسولین را حذف میکنند و یا دچار اختلالات خوردن میشوند.این اختلالات خوردن به ناپایداری دیابت منجر میشود و خطر بروز کتواسیدوز،عوارض مزمن دیابت  ومرگ زودرس را افزایش می دهد.

چاقی و دیابت نوع2

ارتباط میان چاقی و دیابت نوع 2به خوبی شناخته شده است و براساس اطلاعات موجود،90 درصد مبتلایان به دیابت نوع 2 ،چاق میباشند.هنوز به خوبی مشخص نیست که آیا مقاومت به انسولین سبب چاقی میشودیا مقاومت بهانسولین در اثر چاقی ایجاد میشود یا این دو پدیده مستقل از یکدیگر میباشند.این مشخص شده است که این شیوع مقاومت به انسولین میباشد.کاهش وزن،سبب بهبود حساسیت به انسولین میشود انجام فعالیت بدنی نیز سبب بهبود عمل انسولین میشود اما مکانیسم این عمل هنوز مشخص نیست.

مکانیسم های معتددی برای توضیح ارتباط میان وزن بالای بدن و دیابت نوع2 مطرح شده است،افزایش توده چربی با کاهش میزان حساسیت به انسولین همراه است.توزیع چاقی نیز مهم است و افزایش مقاومت به انسولین و اختلال تحمل گلگوز با افزایش چاقی شکمی در ارتباط میباشد.افزایش چربی احشایی با افزایش میزان تری گلیسرید،کاهش hba1c،و افزایش ldl-cهمراه میباشد.

فواید کاهش وزن

کاهش وزن در افراد چاق،بی فایده نیست حتی اگر وزن به میزان 5 تا 10 درصد کاهش یابد،دارای فواید بالینی مهمی است به طوری که تمام عوامل خطر سبب کاهش مرگ و میر میشود.

تنظیم قند خون

کاهش وزن بدن از طریق بهبود حساسیت به انسولین کبدی و محیطی و کاهش مقاومت به انسولین تاثیر مستقیمی بر تنظیم قند خون دارد.hba1c شاخص مورد قبول برای کنترل طولانی مدت قند خون است و هدف مورد انتظارّ،میزان کمتر از 7 درصد میباشد نتایج مطالعات متعدد نشان داده لست که کاهش وزن سبب بهبود قند خون ناشتا،hba1cو انسولین پلاسما میگردد و این بهبود با میزان کاهش وزن ارتباط مستقیم دارد.

نتایج این مطالعه نشان داده است که 10 درصد کاهش وزن با6/1 درصد کاهش hba1c و کاهش نیاز به قرص های کاهنده قند خون همراه است.و در واقع،15 درصد کاهش وزن در دیابتی ها میتواند باعث قطع دارو درمانی شود.

پرفشاری خون

پرفشاری خون یکی عوارض دیابت نوع2 است و میتواند به علت اختلال در انقباضات عروقی ناشی از انسولین یا اختلال بازجذب کلیوی سدیم و فعال سازی سیستم عصبی سمپاتیک باشد در افراد دیابتی چاق ،کاهش وزن تا بیش از 10 کیلو گرم،سبب کاهش خطر پرفشاری خون تا 26درصد میشود.مداخلات واقع بینانه تر،در جهت عدم افزایش وزن است زیرا هر کیلو گرم افزایش وزن با 5 درصد افزایش خطر پر فشاری خون همراه میباشد.

دیس لیپیدمی

اختلالات لیپیدی در افراد دیابتی نوع 2،پدیده شایع است و تا 40 تا50 درصد از این بیماران به اختلالات لیپیدی مبتلا    میباشد.بیشترین مشخصه لیپیدی در بیماران افزایس تری گلیسرید و کاهش hdl-c است.افزایش تری گلیسرید سرم سبب افزایش سنتز کبدی vldl  غنی از تری گلیسرید میشود. این امر سبب افزایش کلیرانس hdl-cاز گردش خون،و افزایش  ldl-c آتروژنیک میشود.کاهش وزن میتواند به معکوس کردن این فرایند کمک نماید و محققان نشان داده اند که 9 کیلو گرم کاهش وزن سبب بهبود پروفایل لیپیدی میگردد.

کیفیت زندگی

کاهش وزن سبب بهبود کیفیت زندگی میشود و در افراد دیلبتی نوع 2 چاق تاثیر این کاهش،چشمگیر است.دیابت خود یک بیماری مزمن است که بر زندگی روزمره اثرات گسترده ای دارد. برای بسیاری از افراذ دیابتی نوع2،چاقی،سبب بروز مشکلات بیشتری میشود. در مقایسه با افراد جامعه،در افراد چاق میزان فعالیت های جسمی و اجتماعی کمتر است و این مشکلات در افراد مبتلا به چاقی مرگ آور بیشتر از افراد دچار چاقی متوسط تا شدید است.به علاوه،افراد چاق بیشتر از سایرین،دچار ناتوانی ناشی از درد های بدنی هستند.در یک مطالعه ،کاهش 6/8 کیلوگرم وزن در مدت 13 هفته سبب بهبود تمام این مشکلات شد.

همچنین در صورت تمایل جهت مشاوره درباره لاغری و مزوتراپی لاغریمیتوانید با شماره های سایت تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × یک =