تجسم لاغری و تناسب اندام در روند رسیدن به اندام دلخواه تان بی نهایت تاثیر دارد.از تخیل خود استفاده کنید تا تجسم مناسبتان را بیافرینید. در اینجا سه تمرین را می خوانید. به خاطر داشته باشید که موثرترین راه این است که هر بار یک تمرین تجسم را انجام بدهید.

الف. مجسم کنید که با کیسه گونی بزرگی در دست، روی پلی بر رودخانه یی پهناور ایستاده اید. مجسم کنید که همه عقاید منفی و آرمانهای کهنه یی را که درباره کاهش وزن دارید، داخل کیسه گونی می ریزید. همه جملات منفی از این دست که: «کاهش وزن برایم دشوار است. » یا «باید خودم را از غذا محروم کنم تا وزنم کاهش یابد.» یا «همیشه تنم چاق و زشت خواهد بود.» یا «به اضافه وزنم نیاز دارم تا ایمن باشم.» البته هرچه ناکامی و خشم و انزجار و شکست و نفرت دارید را نیز در این کیسه گونی می گذارید.

تجسم لاغری و تناسب اندام

اکنون کیسه پر شده است؛ ریسمانی محکم بردارید و سر کیسه را ببندید. مجسم کنید که سر ریسمان را به دست می گیرید و کیسه را از روی پل به پائین آویزان می کنید تا به رودخانه برسد. کیسه به سرعت به اعماق آب و به دور دستها فرو می رود و هرگز باز نمی گردد. وقتی کیسه اندیشه های منفی تان ناپدید شد، رنگین کمانی زیبا و تابناک را روی رودخانه می بینید.

هر رنگ رنگین کمان نمایانگر احساس تازه مثبتی است که درباره خود دارید. صورتی نمایانگر خویشتن دوستی شکوفنده شماست. بنفش نمایانگر اقتدار شخصي شما ؛ طلایی نمایانگر عزم جزم و اراده شما ؛ آبی نمایانگر سکون و آرامش شما؛ و سبز نمایانگر شادمانی و اعتماد به نفس شما. چند لحظه به خودتان فرصت بدهید تا این احساسهای مثبت بخشی از وجودتان پشوند. هرگاه احساس کردید آماده ید، چشمانتان را بگشایید.

ب. مجسم کنید که در آینه یی قدی به خود می نگرید. خود را آن گونه که امروز هستید ببینید. آنگاه لحظه یی مجسم کنید که دستهایتان قدرتی جادویی دارد: مجسم کنید همان گونه که میخواهید اندامتان شکل می گیرد.

اکنون تن خود را دقیقا به آن شکلی که می خواهید باشد می بینید. اکنون مجسم کنید که لباس به تن دارید: آن لباسی را که دوست دارید بپوشید. اکنون در آینه به خود می نگرید، آیا احساس ایمنی و شادی و قدرت می کنید، یا احساس وحشت و ضعفن؟ وقتی خود را در وزن مطلوبتان مجسم می کنید، چه احساسهای دیگری در شما ایجاد می شود؟

خود را روی ترازو مجسم کنید؛ عقربه ترازو وزن دلخواهتان را نشان می دهد. همیشه خود را به این صورت می بینید. همیشه این گونه در باره خود می اندیشید. اکنون بگذارید ذهن و جسمتان از سکوت و آرامش سرشار شود. هرگاه آماده اید، چشمانتان را بگشایید.

پ. کنار بخاری دیواری نشسته اید، جرقه های آتش آهنگی دلنشین دارند. ذهن و جسمتان از گرما و خلوت و صمیمت سرشار است. از سبدی در کنارتان گردو برمیدارید و میشکنید. هر بار که گردویی را میشکنید، تکه کاغذی در آن می یابید. روی هر کاغذ پاسخ یکی از سؤالهایتان در باره « مشکل اضافه وزن» شما نوشته شده است.

تجسم لاغری و تناسب اندام به هنگام کاهش وزن، بزرگترین مانع شما چیست؟

تجسم لاغری و تناسب اندام

حالا گردویی رابشکنید و در کاغذی که توی آن است پاسخ سوالتان را بخوانید. اکنون هر چقدر که بخواهید میتوانید گردو بشکنید و پاسخ هر سؤالی را که میخواهید در آن بیابید. هرگاه آماده اید، می توانید چشمانتان را بگشایید.

فهرستی از کارهای دلپذیری که میتوانید به هنگام وسوسه برای غذاهای اغوا کننده، برای خود بکنید بنویسید. این فهرست را همیشه دم دست نگاه دارید تا بتوانید یکی از آنها را جایگزین غذای اغواکننده کنید. من فهرست زیر را برایتان تهیه کرده ام. البته میخواهم خودتان نیز بر آنها بیفزایید .

الف. دوش گرفتن .

ب. پیاده روی .

پ. تماشای فیلم.

ت. تلفن به یک دوست (حتی یک ولخرجی شادی بخش برای تلفن راه دور).

ث. ماساژ پوست سر

ج. حمام کنید.

چ. استراحت با خوابی کوتاه.

ح. غرق شدن در مطالعه داستانی سبک و خیال انگیز.

خ. خودم همراه با موسیقی ورزش می کنم.

شما هم می توانید همراه موسیقی ورزش کنید.

تجسم لاغری و تناسب اندام لیاقتش را دارید!

تا می توانید هر مطلبی را که در باره خودیاری می یابید بخوانید. برای فراگیری بیشتر به نوارهایی که در این باره یافت می شود گوش کنید تا انگیزه تان را از دست ندهید. حتما به طور منظم یکی از روزهای هفته را به خود درمانی اختصاص بدهید. پشتکار و اعتقاد به خودی بی پاداش نمی ماند.

 

نکات مهم تجسم لاغری و تناسب اندام

درمانگری توانا یا یک گروه پشتیبانی مناسب بجویید .

مشتاق صداقت با خود باشید.

فرایند این فصل را بارها و بارها تکرار کنید تا خود را بشناسيد.

تا جایی که می توانید مطالب مربوط به خودیاری را بیابید و بخوانید.

تجسم لاغری و تناسب اندام و یاد آوری

در اینجا چند یادآوری و پیشنهاد را برای تضمین موفقیت خود می خوانید هرگاه احساس دلسردی گردید، به این فهرست مراجعه کنید تا ببینید برای ایجاد شور و شوق در خود، چه می توانید بکنید.

خود را در وزن و اندازه لباس دلخواهتان مجسم کنید.

نقشه گنج درست کنید.

در دفتری احساسها و تجربه هایتان را در باره غذا و تن خود بنویسید.

تمرینهای تجسم را انجام بدهید. اینها ابزارهایی مثبت برای دگرگون ساختن باورهای منفی شما به باورهای مثبت است. همچنین برای رهایی از تنش و فشار کمکتان می کند.

غذاهایی را که می خورید بیازمایید، تا تشخیص بدهید که غذایی اغوا کننده میخورید یا ارضا کننده .

به طور مداوم و منظم عبارتهای تأكیدی خود را تکرار کنید.

در یک کلاس آموزش صراحت نامنویسی کنید.

ورزش مناسب خود را بیابید و به طور منظم و پیوسته ورزش کنید.

بارها و بارها این کتاب را بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *