باید گفت همه انواع پوست کاندیدای مناسبی برای مزوتراپی هستند .

مزوتراپی لاغری