زمانی که کاپ ها را بر می دهیم و روی شکم قرار می دهیم این کاپ ها یک جعبه مستطیل شکل می باشند که درون آن ها خالی است آنها با یک لوله انعطاف پذیر مانند جاروبرقی به دستگاه وصل می شوند که خاصیت مکش دارند.در طول چند دقیقه اول که دستگاه شروع به کار می کنند شما حس فشار و مکیدگی در آن قسمت دارید و آن قسمت به شدت سرد می شود که فقط در چند دقیقه اول که کاپ می خواهد موضع چربی را بکشد این احساس به شما دست می دهد و خیلی سریع این حس از بین می رود.در طی پروسه کرایولیپولیز بیمار می تواند کتاب بخواند تلوزیون ببییند و ….این روش روشی ایمن است و هیچ عارضه ای ندارد و با بیش از 1میلیون درمان در سراسر جهان اثبات شده است که یک درمان موثر برای کاهش چربی های موضعی می باشد و از همه مهمتر روشی غیر جراحی می باشد.