خوب است بدانید که مزوتراپی سه عامل دخیل در تشکیل سلولیت را درمان می کند. پزشک شما یک فرمول خاص برای کاهش چربی موجود در سلولیت شما ، بهبود گردش خون مختل و تجزیه بافت هم بند آسیب دیده ایجاد می کند، از این طریق سطح پوست را صاف می کند. مزوتراپی می تواند سلولیت را که در هر جای بدن قرار دارد ، درمان کند.