درمان های مزوتراپی معمولاً یک بار در هفته انجام می شود. همان طور که بهبود دیده می شود ، ممکن است درمان های کمتری نیاز باشد مانند هر دو هفته یک بار یا یک بار در ماه انجام شود.