بیمار چهل دقیقه قبل از اتمام عمل توسط پزشک برای استفاده از کرم بی حسی موضعی به مطب می آید عملکرد تکنیک مزوتراپی برای صورت و گردن ممکن است حدود 20 تا 30 دقیقه طول بکشد و اگر از بی حسی موضعی به اندازه کافی استفاده شود ، روش مزوتراپی بدون درد است.