لاغری موضعی به روش کرایولیپولیز باعث می شود شما از شر چربی ها خلاص شوید الزاما باعث نمی شود که شما وزن کم کنید و شما بیشتر با کاهش سایز درگیر هستید البته استثنا هم وجود دارد که گاهی باعث می شود بیمار وزن کم کند ولی شما می توانید با یک رژیم سبک در طول دوره وزن کم کنید.