در حین انجام این روش شما ممکن است احساس کشش و مکیدگی عمیق در آن موضع مورد نظر تجربه کنید پس از اتمام عملیات عوارض جانبی شامل بی حسی موضعی،قرمزی،تورم،کبودی و خارش است البته در تمام افراد به این صورت نیست.