این رژیم شامل ۵ واحد نشاسته، ۴ واحد سبزی، ۴ واحد میوه، ۲ واحد شیر، ۴ واحد گوشت و ۳ واحد چربی می باشد.

برای مشاوره در زمینه لاغری تماس بگیرید.

مدل اول تقسيم واحدها:

صبحانه: ۲ واحد نشاسته، یک واحد سبزی، یک واحد گوشت. ساعت ۱۰ صبح: ۲ واحد میوه ناهار: ۲ واحد نشاسته، یک واحد سبزی، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت عصرانه: ۲ واحد میوه شام: یک واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، یک واحد شیر، یک واحد گوشت

برای پخت غذاها، روزانه ۳ قاشق مرباخوری روغن مصرف شود. رژیم غذایی طبق مدل اول:

صبحانه: ۶۰ گرم نان +۳۰ گرم پنیر + یک عدد خیار ساعت ۱۰ صبح: ۲ عدد میوهی متوسط ناهار: ۲ / ۳ لیوان برنج پخته + خورش سبزی شامل نصف لیوان سبزی پخته و ۶۰ گرم گوشت + ۳/ ۴ لیوان ماست عصرانه: دو عدد میوه ی متوسط شام: ۳۰ گرم نان + املت شامل ۲ عدد گوجه فرنگی متوسط و یک عدد تخم مرغ + ۳ / ۴ لیوان ماست

مدل دوم تقسيم واحدها:

صبحانه: ۲ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، ۲ واحد گوشت ساعت ۱۰ صبح: ۲ واحد میوه ناهار: یک واحد نشاسته، یک واحد سبزی، ۲ واحد گوشت عصرانه:یک واحد میوه شام: یک واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، ۲ واحد شیر

رژیم غذایی طبق مدل دوم:

صبحانه: ۶۰ گرم نان +۶۰ گرم پنیر + یک عدد گوجه فرنگی + یک عدد خیار ساعت ۱۰ صبح: ۲ عدد میوه ی متوسط ناهار: یک لیوان ماکارونی پخته +۶۰ گرم گوشت در ماکارونی + یک عدد گوجه فرنگی رنده شده در ماکارونی عصرانه: ۲ عدد میوهی متوسط شام: ۳۰ گرم نان + یک لیوان و نیم ماست + یک لیوان سبزی خوردن برای پخت غذاها، روزانه ۳ قاشق مرباخوری روغن به کار رود. رژیم دارای ۱۴۰۰ کیلوکالری انرژی
این رژیم شامل ۶ واحد نشاسته، ۴ واحد سبزی، ۴ واحد میوه، ۲ واحد شیر، ۴ واحد گوشت و ۴ واحد چربی می باشد.

مدل اول تقسيم واحدها:

صبحانه: ۳ واحد نشاسته، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت. ساعت ۱۰ صبح: ۲ واحد میوه ناهار: ۲ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، یک واحد شیر، یک واحد گوشت عصرانه: ۲ واحد میوه شام: یک واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، یک واحد گوشت

رژیم غذایی طبق مدل اول:

صبحانه: ۹۰ گرم نان +۶۰ گرم پنیر+ یک لیوان شیر ساعت ۱۰ صبح: ۲ عدد میوهی متوسط ناهار: ۶۰ گرم نان + یک لیوان بادمجان پخته شده همراه با ۳۰ گرم گوشت + ۳ / ۴ لیوان ماست عصرانه: دو عدد میوه ی متوسط شام: ۳۰ گرم نان + ۳۰ گرم مرغ کباب شده ی بدون پوست + یک عدد گوجه فرنگی کباب شده + یک لیوان سالاد بدون سس برای پخت غذاها، روزانه ۴ قاشق مرباخوری روغن به کار رود.

مدل دوم تقسيم واحدها:

صبحانه: ۳ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، یک واحد گوشت ساعت ۱۰ صبح:۲ واحد میوه ناهار: ۲ واحد نشاسته، یک واحد سبزی، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت عصرانه: یک واحد میوه شام: یک واحد نشاسته، یک واحد سبزی، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت رژیم غذایی طبق مدل دوم صبحانه: ۹۰ گرم نان +۳۰ گرم پنیر + یک عدد گوجه فرنگی + یک عدد خیار ساعت ۱۰ صبح: ۲ عدد میوه ی متوسط ناهار: ۶۰ گرم نان + نصف لیوان کلم پخته شدهی دارای ۳۰ گرم گوشت + ۳ / ۴ لیوان ماست عصرانه: ۲ عدد میوهی متوسط شام: ۳۰ گرم نان + ۲ عدد تخم مرغ آب پز + یک لیوان سبزی خوردن +۳ / ۴ لیوان ماست برای پخت غذاها، روزانه ۴ قاشق مرباخوری روغن به کار رود.

رژیم دارای ۱۵۰۰ کیلوکالری انرژی

این رژیم شامل ۶ واحد نشاسته، ۵ واحد سبزی، ۴ واحد میوه، ۲ واحد شیر، ۵ واحد گوشت و ۴ واحد چربی می باشد.

مدل اول تقسيم واحدها:

صبحانه: ۳ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، ۲ واحد گوشت.ساعت ۱۰ صبح:۲ واحد میوه ناهار: ۲ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت عصرانه: ۲ واحد میوه شام: یک واحد نشاسته، یک واحد سبزی، یک واحد شیر، یک واحد گوشت

رژیم غذایی طبق مدل اول:

صبحانه: ۹۰ گرم نان + ۶۰ گرم پنیر+ یک عدد گوجه فرنگی + یک عدد خیار ساعت ۱۰ صبح: ۲ عدد میوه ی متوسط ناهار: ۲ / ۳ لیوان برنج پخته + خورش مرغ شامل ۶۰ گرم مرغ بدون پوست و ۲عدد گوجه فرنگی + ۳
/ ۴ لیوان ماست عصرانه: دو عدد میوهی متوسط شام: ۳۰ گرم نان + املت شامل یک عدد گوجه فرنگی و یک عدد تخم مرغ + ۳ / ۴ لیوان ماست برای پخت غذاها، روزانه ۴ قاشق مرباخوری روغن به کار رود.

مدل دوم تقسيم واحدها:

صبحانه: ۲ واحد نشاسته، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت ساعت ۱۰ صبح:۲ واحد میوه ناهار: ۲ واحد نشاسته، ۳ واحد سبزی، یک واحد شیر، یک واحد گوشت عصرانه: ۲ واحد میوه شام: ۲ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، ۲ واحد گوشت

رژیم غذایی طبق مدل دوم

صبحانه: ۶۰ گرم نان +۶۰ گرم پنیر + یک لیوان شیر ساعت ۱۰ صبح: ۲ عدد میوه ی متوسط ناهار: ۲ / ۳ لیوان برنج پخته + خورش سبزی شامل یک و نیم لیوان سبزی پخته و ۳۰ گرم گوشت + ۳ / ۴ لیوان ماست عصرانه: ۲ عدد میوه ی متوسط شام: ۶۰ گرم نان + کوکو سبزی شامل یک لیوان سبزی پخته و ۲ عدد تخم مرغ
برای پخت غذاها، روزانه ۴ قاشق مرباخوری روغن به کار رود.

رژیم دارای ۱۶۰۰ کیلوکالری انرژی

این رژیم شامل ۷ واحد نشاسته، ۵ واحد سبزی، ۴ واحد میوه، ۲ واحد شیر، ۵ واحد گوشت و ۴ واحد چربی می باشد.

مدل اول تقسيم واحدها:

صبحانه: ۳ واحد نشاسته، یک واحد شیر ساعت ۱۰ صبح:۲ واحد میوه ناهار: ۲ واحد نشاسته، ۳ واحد سبزی، یک واحد شیر، ۳ واحد گوشت عصرانه: ۲ واحد میوه شام: ۲ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، ۲ واحد گوشت

رژیم غذایی طبق مدل اول:

صبحانه: ۶۰ گرم نان + نصف لیوان عدسی+ یک لیوان شیر ساعت ۱۰ صبح: ۲ عدد میوه ی متوسط ناهار: ۶۰ گرم نان + خورش سبزی دارای یک لیوان و نیم سبزی پخته و .۹ گرم گوشت + ۳ / ۴ لیوان ماست عصرانه: ۲ عدد میوهی متوسط شام: ۳ / ۴ لیوان برنج پخته همراه با نصف لیوان سبزی پخته و ۶۰ گرم گوشت + یک لیوان سالاد بدون سس برای پخت غذاها، روزانه ۴ قاشق مرباخوری روغن به کار رود.

مدل دوم تقسيم واحدها:

صبحانه: ۳ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، ۲ واحد گوشت ساعت ۱۰ صبح: ۲ واحد میوه ناهار: ۲ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت عصرانه: ۲ واحد میوه شام: ۲ واحد نشاسته، یک واحد سبزی، یک واحد شیر، یک واحد گوشت

رژیم غذایی طبق مدل دوم:

صبحانه: ۹۰ گرم نان +۶۰ گرم پنیر + یک عدد گوجه فرنگی + یک عدد خیار ساعت ۱۰ صبح: ۲ عدد میوه ی متوسط ناهار: یک لیوان ماکارونی پخته همراه با ۶۰ گرم گوشت و یک عدد گوجه رنده شده + ۳ / ۴ لیوان ماست عصرانه: ۲ عدد میوهی متوسط شام: ۶۰ گرم نان + کوکوی سبزی شامل نصف لیوان سبزی پخته و یک عدد تخم مرغ + ۳ / ۴ لیوان ماست برای پخت غذاها، روزانه ۴ قاشق مرباخوری روغن به کار رود.

برای مشاوره در زمینه لاغری تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 − شش =