این رژیم شامل ۱۳ واحد نشاسته، ۷ واحد سبزی، ۶ واحد میوه، ۴ واحد شیر، ۷ واحد گوشت و ۸ واحد چربی می باشد.

مدل اول تقسيم واحدها:

صبحانه: ۵ واحد نشاسته، ۳ واحد سبزی، یک واحد شیر، ۳ واحد گوشت. ساعت ۱۰ صبح: ۳ واحد میوه ناهار: ۵ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، ۲ واحد شیر، ۲ واحد گوشت عصرانه: ۳ واحد میوه شام: ۳ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، یک واحد شیر، ۳ واحد گوشت

رژیم غذایی طبق مدل اول:

صبحانه: ۱۵۰ گرم نان +۹۰ گرم پنیر+ ۲ عدد خیار + یک عدد گوجه فرنگی + یک لیوان شیر ساعت ۱۰ صبح: ۳ عدد میوهی متوسط ناهار: ۲ لیوان ماکارونی پخته همراه با ۲ عدد گوجه فرنگی رنده شده و ۶۰ گرم گوشت +۳۰ گرم نان + یک لیوان و نیم ماست عصرانه: ۳ عدد میوهی متوسط شام: ۶۰ گرم نان + خورش سبزی شامل یک لیوان سبزی پخته و نصف لیوان لوبیای پخته و ۶۰ گرم گوشت + ۳/ ۴ لیوان ماست
برای پخت غذاها، روزانه ۸ قاشق مرباخوری روغن به کار رود.

مدل دوم تقسيم واحدها:

صبحانه: ۴ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، یک واحد شیر، ۳ واحد گوشت ساعت ۱۰ صبح: ۲ واحد نشاسته، یک واحد میوه ناهار: ۴ واحد نشاسته، ۳ واحد سبزی، یک واحد میوه، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت عصرانه: ۳ واحد میوه شام: ۳ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، یک واحد میوه، یک واحد شیر واحد گوشت رژیم غذایی طبق مدل دوم صبحانه: ۱۲۰ گرم نان + ۹۰ گرم کله و پاچه با چربی کم + ۲ لیوان ریحان + یک لیوان شیر ساعت ۱۰ صبح: یک لیوان ذرت بو داده + یک عدد میوهی متوسط ناهار: ۹۰ گرم نان + گوشت و لوبیا شامل نصف لیوان لوبیا و ۶۰ گرم ماست عصرانه: ۳ عدد میوهی متوسط شام: ۹۰ گرم نان +۶۰ گرم ماهی به همراه یک لیوان سبزی پخته + یک عدد میوه ی متوسط + ۳/ ۴ لیوان ماست برای پخت غذاها، روزانه ۸ قاشق مرباخوری روغن به کار رود.

رژیم دارای ۲۸۰۰ کیلوکالری انرژی

این رژیم شامل ۱۴ واحد نشاسته، ۷ واحد سبزی، ۶ واحد میوه، ۴ واحد شیر، ۷ واحد گوشت و ۸ واحد چربی می باشد.

مدل اول تقسيم واحدها:

صبحانه: ۵ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت. ساعت ۱۰ صبح: ۳ واحد میوه ناهار: ۵ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، یک واحد میوه، یک واحد شیر، ۳ واحد گوشت عصرانه: یک واحد نشاسته، یک واحد میوه، یک واحد سبزی شام: ۳ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، یک واحد میوه، یک واحد شیر،
واحد گوشت قبل از خواب: یک واحد شیر

رژیم غذایی طبق مدل اول:

صبحانه: ۱۵۰ گرم نان + ۲ عدد تخم مرغ ۲+عدد گوجه فرنگی + یک لیوان شیر ساعت ۱۰ صبح: ۳ عدد میوه ی متوسط ناهار: یک و ۳ / ۴ لیوان برنج پخته + خورش لوبیا سبز شامل یک لیوان لوبیا سبز پخته و ۹۰ گرم گوشت و یک عدد سیب زمینی+ یک عدد میوهی متوسط + ۳ / ۴ لیوان ماست عصرانه: ۳ عدد بیسکویت + نصف لیوان کاهو + یک عدد میوهی متوسط شام: ۹۰ گرم نان + یک لیوان بادمجان پخته شده و ۶۰ گرم گوشت + یک عدد میوه ی متوسط + ۳/ ۴ لیوان ماست برای پخت غذاها، روزانه ۸ قاشق مرباخوری روغن به کار رود.

مدل دوم تقسيم واحدها:

صبحانه: ۴ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، یک واحد میوه، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت ساعت ۱۰ صبح:۲ واحد نشاسته، یک واحد سبزی، یک واحد میوه، یک واحد گوشت ناهار: ۴ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، یک واحد میوه، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت عصرانه: ۲ واحد نشاسته، ۲ واحد میوه، یک واحد شیر شام: ۲ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، یک واحد میوه، یک واحد شیر، واحد گوشت

رژیم غذایی طبق مدل دوم:

صبحانه: ۱۲۰ گرم نان + ۹۰ گرم کله و پاچه با چربی کم + ۲ لیوان ریحان + یک لیوان شیر ساعت ۱۰ صبح: یک لیوان ذرت بو داده + یک عدد میوهی متوسط ناهار: ۹۰ گرم نان + گوشت و لوبیا شامل نصف لیوان لوبیا و ۶۰ گرم ماست عصرانه: ۳ عدد میوه ی متوسط شام: ۹۰ گرم نان +۶۰ گرم ماهی به همراه یک لیوان سبزی پخته + یک عدد میوهی متوسط + ۳/ ۴ لیوان ماست برای پخت غذاها، روزانه ۸ قاشق مرباخوری روغن به کار رود.

رژیم دارای ۲۹۰۰ کیلوکالری انرژی

این رژیم شامل ۱۴ واحد نشاسته، ۷ واحد سبزی، ۷ واحد میوه، ۴ واحد شیر، ۷ واحد گوشت و ۹ واحد چربی می باشد.

مدل اول تقسيم واحدها:

صبحانه: ۵ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، ۲ واحد شیر، ۲ واحد گوشت ساعت ۱۰ صبح: ۳ واحد میوه ناهار: ۵ واحد نشاسته، ۳ واحد سبزی، یک واحد شیر، ۳ واحد گوشت عصرانه: ۴ واحد میوه شام: ۴ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت رژیم غذایی طبق مدل اول: صبحانه: ۱۵۰ گرم نان + ۲ عدد تخم مرغ آب پز + ۲لیوان ریحان + ۲ لیوان شیر ساعت ۱۰صبح: ۳ عدد میوه ی متوسط ناهار: یک لیوان برنج پخته + کباب شامی شامل ۶۰ گرم گوشت و یک عدد تخم مرغ و یک سیب زمینی و ۳ قاشق غذاخوری آرد و ۳ عدد + ۴ لیوان ماست عصرانه: ۴ عدد میوه ی متوسط شام: ۱۲۰گرم نان + خورش کدو دارای یک لیوان کدوی پخته شده و ۶۰ گرم گوشت + ۳ / ۴ لیوان ماست برای پخت غذاها، روزانه ۹ قاشق مرباخوری روغن به کار رود.

مدل دوم تقسيم واحدها:

صبحانه: ۴ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، یک واحد میوه، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت ساعت ۱۰ صبح: ۲ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، ۲ واحد میوه، یک واحد گوشت ناهار: ۴ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، یک واحد میوه، یک واحد شیر،واحد گوشت عصرانه: ۱ واحد نشاسته، ۲ واحد میوه شام: ۳ واحد نشاسته، یک واحد سبزی، یک واحد میوه، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت قبل از خواب: یک واحد شیر

رژیم غذایی طبق مدل دوم:

صبحانه: ۱۲۰ گرم نان + ۶۰ گرم پنیر + ۲ عدد خیار + یک لیوان شیر+ یک عدد میوهی متوسط ساعت ۱۰ صبح: ۶۰ گرم نان +۳۰ گرم پنیر + ۲ عدد گوجه فرنگی + ۲ عدد میوه ی متوسط ناهار: ۲ لیوان ماکارونی پخته همراه با ۶۰ گرم گوشت و ۲ عدد گوجه فرنگی رنده شده + ۳ / ۴ لیوان ماست + یک عدد میوهی متوسط عصرانه: یک عدد کیک معمولی + یک لیوان آب میوه شام: ۹۰ گرم نان +۶۰ گرم مرغ کباب شده + یک لیوان سبزی خوردن +۳ / ۴ لیوان ماست + یک عدد میوه ی متوسط قبل از خواب: یک لیوان شیر برای پخت غذاها، روزانه ۹ قاشق مرباخوری روغن به کار رود.

رژیم دارای ۳۰۰۰ کیلوکالری انرژی

این رژیم شامل ۱۴ واحد نشاسته، ۷ واحد سبزی، ۷ واحد میوه،۴ واحد شیر، ۸ واحد گوشت و ۱۰ واحد چربی می باشد.

مدل اول تقسيم واحدها:

صبحانه: ۵ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، ۲ واحد شیر، ۳ واحد گوشت. ساعت ۱۰ صبح:۳ واحد میوه ناهار: ۵ واحد نشاسته، ۳ واحد سبزی، یک واحد شیر، ۳ واحد گوشت عصرانه:۴ واحد میوه شام: ۴ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت

رژیم غذایی طبق مدل اول:

صبحانه: ۱۵۰ گرم نان +۹۰ گرم کله پاچهی کم چربی +۲ لیوان ریحان + ۲ لیوان شیر ساعت ۱۰ صبح: ۳ عدد میوهی متوسط ناهار: دو لیوان و نیم ماکارونی پخته با ۲ عدد گوجه فرنگی رنده شده و ۹۰ گرم گوشت + یک لیوان سبزی خوردن + ۳/ ۴ لیوان ماست عصرانه: ۴ عدد میوهی متوسط شام: یک لیوان برنج پخته شده + خورش سبزی شامل یک لیوان سبزی پخته و ۶۰ گرم گوشت و نصف لیوان لوبیای پخته + ۳/ ۴ لیوان ماست برای پخت غذاها، روزانه ۱۰ قاشق مرباخوری روغن به کار رود.

مدل دوم تقسيم واحدها:

صبحانه: ۴ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، یک واحد میوه، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت ساعت ۱۰ صبح:۲ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، ۲ واحد میوه، یک واحد گوشت ناهار: ۴ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، یک واحد میوه، یک واحد شیر، ۳ واحد گوشت عصرانه: ۱ واحد نشاسته، ۲ واحد میوه شام: ۳ واحد نشاسته، یک واحد سبزی، یک واحد میوه، یک واحد شیر، واحد گوشت قبل از خواب: یک واحد شیر

رژیم غذایی طبق مدل دوم:

صبحانه: ۱۲۰ گرم نان +۶۰ گرم پنیر + ۲ عدد خیار + یک لیوان شیر + یک عدد میوه ی متوسط ساعت ۱۰ صبح: ۶۰ گرم نان +۳۰ گرم پنیر+ ۲ عدد گوجه فرنگی+ یک لیوان آب میوه ناهار: ۱۲۰ گرم نان +۹۰ گرم مرغ کباب شده + ۲ عدد گوجه فرنگی کباب شده + ۳ / ۴ لیوان ماست + یک عدد میوه ی متوسط عصرانه: نصف لیوان گندم پرک شده + ۲ عدد میوهی متوسط شام: یک لیوان و نیم ماکارونی پخته با ۶۰ گرم گوشت و یک عدد گوجه فرنگی رنده شده + ۳ / ۴ لیوان ماست + یک عدد میوه ی متوسط قبل از خواب: یک لیوان شیر
برای پخت غذاها، روزانه ۱۰ قاشق مرباخوری روغن به کار رود.

برای مشاوره در زمینه لاغری تماس بگیرید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − دوازده =