این رژیم شامل ۷ واحد نشاسته، ۵ واحد سبزی، ۵ واحد میوه، ۲ واحد شیر، ۶ واحد گوشت و ۴ واحد چربی می باشد.

برای مشاوره در زمینه لاغری تماس بگیرید.

مدل اول تقسيم واحدها:صبحانه: ۳ واحد نشاسته، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت. ساعت ۱۰ صبح:۳ واحد میوه ناهار: ۲ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، ۲ واحد گوشت عصرانه: ۲ واحد میوه شام: یک واحد نشاسته، یک واحد سبزی، یک واحد شیر، یک واحد گوشت
رژیم غذایی طبق مدل اول:

واحد گوشت ساعت ۱۰ صبح: یک واحد نشاسته، ۲ واحد میوه ناهار: ۳ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، یک واحد میوه، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت عصرانه: یک واحد نشاسته، ۲ واحد میوه شام: ۲ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت

رژیم غذایی طبق مدل دوم:

صبحانه: ۲۲۰ گرم نان +۹۰ گرم پنیر + یک عدد خیار + یک عدد میوهی متوسط + یک لیوان شیر ساعت ۱۰ صبح: ۳ عدد بیسکویت + یک لیوان آب میوه ناهار: یک لیوان ماکارونی پخته به همراه ۶۰ گرم گوشت و یک عدد گوجه فرنگی رنده شده +۳۰ گرم نان + یک لیوان سبزی خوردن + ۳/ ۴ لیوان ماست + یک عدد میوهی متوسط عصرانه: 3 قاشق غذاخوری جوانه ی گندم + ۲ عدد میوهی متوسط شام: ۶۰ گرم نان + املت شامل ۲ عدد گوجه فرنگی و یک عدد تخم مرغ + ۳ / ۴ لیوان ماست برای پخت غذاها، روزانه ۶ قاشق مرباخوری روغن به کار رود.

رژیم دارای ۲۴۰۰ کیلوکالری انرژی

این رژیم شامل ۱۱ واحد نشاسته، ۶ واحد سبزی، ۶ واحد میوه، ۳ واحد شیر، ۷ واحد گوشت و ۷ واحد چربی می باشد.

مدل اول تقسيم واحدها:

صبحانه: ۴ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، یک واحد شیر، ۳ واحد گوشت. ساعت ۱۰ صبح:۳ واحد میوه ناهار: ۴ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت عصرانه: ۳ واحد میوه شام: ۳ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت

رژیم غذایی طبق مدل اول:

صبحانه: ۱۲۰ گرم نان +۹۰ گرم پنیر+ ۲ عدد خیار + یک لیوان شیر ساعت ۱۰ صبح: ۳ عدد میوهی متوسط ناهار: یک لیوان برنج پخته +۳۰ گرم نان + خورش مرغ شامل ۲ عدد گوجه فرنگی و ۶۰ گرم مرغ + ۳/ ۴ لیوان ماست عصرانه: ۳ عدد میوهی متوسط شام: ۹۰ گرم نان + خوراک ماهی شامل ۶۰ گرم ماهی و یک لیوان سبزی پخته + ۳ / ۴ لیوان ماست برای پخت غذاها، روزانه ۷ قاشق مرباخوری روغن به کار رود.

مدل دوم تقسيم واحدها:

صبحانه: ۳ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، یک واحد میوه، یک واحد شیر، ۳ واحد گوشت ساعت ۱۰ صبح: یک واحد نشاسته، ۳ واحد میوه ناهار: ۳ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، یک واحد میوه، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت عصرانه: یک واحد نشاسته، یک واحد میوه، یک واحد شیر شام: ۳ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، ۲ واحد گوشت

رژیم غذایی طبق مدل دوم:

صبحانه: ۹۰ گرم نان + ۲ عدد تخم مرغ +۳۰ گرم پنیر+ ۲ عدد خیار + یک عدد میوهی متوسط + یک لیوان شیر ساعت ۱۰ صبح: نصف لیوان گندم پرک شده+ 3عدد میوه ی متوسط ناهار: یک لیوان برنج پخته به همراه یک لیوان سبزی پخته و ۶۰ گرم گوشت + ۳ / ۴ لیوان ماست + یک عدد میوهی متوسط عصرانه: یک عدد کیک معمولی + یک لیوان شیر + یک عدد میوهی متوسط شام: ۶۰ گرم نان + خورش سبزی شامل یک لیوان سبزی پخته و نصف ليوان لوبیای پخته و ۶۰ گرم گوشت

رژیم دارای ۲۵۰۰ کیلوکالری انرژی

این رژیم شامل ۱۲ واحد نشاسته، ۷ واحد سبزی، ۶ واحد میوه، ۳ واحد شیر، ۷ واحد گوشت و ۷ واحد چربی می باشد.

مدل اول تقسيم واحدها:

صبحانه: ۵ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، یک واحد شیر، ۳ واحد گوشت. ساعت ۱۰ صبح:۳ واحد میوه ناهار: ۴ واحد نشاسته، ۳ واحد سبزی، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت عصرانه: ۳ واحد میوه شام: ۳ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت

رژیم غذایی طبق مدل اول:

صبحانه: ۹۰ گرم نان + حلیم و عدس شامل یک لیوان عدس و گندم پخته و ۹۰ گرم گوشت + ۲ عدد خیار + یک لیوان شیر ساعت ۱۰ صبح: ۳ عدد میوه ی متوسط ناهار: یک لیوان برنج پخته ۳۰۰ گرم نان + کوکو سبزی شامل یک لیوان و نیم سبزی پخته و ۲ عدد تخم مرغ + ۳ / ۴ لیوان ماست عصرانه: ۳ عدد میوه ی متوسط شام: ۹۰ گرم نان +۶۰ گرم مرغ کباب شده + ۲ عدد گوجه فرنگی کباب شده + ۳ / ۴ لیوان ماست
برای پخت غذاها، روزانه ۶ قاشق مرباخوری روغن به کار رود.

مدل دوم تقسيم واحدها:

صبحانه: ۴ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، یک واحد میوه، یک واحد شیر، ۳ واحد گوشت ساعت ۱۰ صبح: ۲ واحد نشاسته، ۲ واحد میوه ناهار: ۳ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، یک واحد میوه، یک واحد شیر،۲ واحد گوشت عصرانه: یک واحد نشاسته، ۲ واحد میوه شام: ۲ واحد نشاسته، ۳ واحد سبزی، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت

رژیم غذایی طبق مدل دوم:

صبحانه: ۱۲۰ گرم نان +۹۰ گرم پنیر + ۲ عدد خیار + یک لیوان شیر+ یک عدد میوهی متوسط ساعت ۱۰ صبح: دو عدد کیک معمولی + یک لیوان آب میوه ناهار: یک و نیم لیوان ماکارونی پخته به همراه ۶۰ گرم گوشت + ۲ عدد گوجه فرنگی رنده شده + ۳ / ۴ لیوان ماست + یک عدد میوه ی متوسط عصرانه: نصف لیوان گندم پرک شده + ۲ عدد میوهی متوسط شام: ۶۰ گرم نان + یک لیوان کدوی پخته شده با یک عدد گوجه فرنگی و ۶۰ گرم گوشت + ۳ / ۴ لیوان ماست انااا برای پخت غذاها، روزانه ۷ قاشق مرباخوری روغن به کار رود.

رژیم دارای ۲۶۰۰ کیلوکالری انرژی

این رژیم شامل ۱۳ واحد نشاسته، ۷ واحد سبزی، ۶ واحد میوه، ۳ واحد شیر، ۷ واحد گوشت و ۸ واحد چربی می باشد.

مدل اول تقسيم واحدها:

صبحانه: ۵ واحد نشاسته، ۳ واحد سبزی، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت. ساعت ۱۰ صبح: ۳ واحد میوه ناهار: ۵ واحد نشاسته، ۳ واحد سبزی، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت عصرانه: ۳ واحد میوه شام: ۳ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، یک واحد شیر، ۳ واحد گوشت

رژیم غذایی طبق مدل اول:

صبحانه: ۱۵۰ گرم نان + ۲ عدد تخم مرغ آب پز + ۲ عدد خیار + یک عدد گوجه فرنگی + یک لیوان شیر ساعت ۱۰ صبح: ۳ عدد میوه ی متوسط ناهار: ۶۰ گرم نان + خورش لپه شامل نصف لیوان لپه ی پخته و یک عدد سیب زمینی و ۶۰ گرم گوشت و ۲ عدد گوجه فرنگی + ۳/۴ لیوان ماست + یک لیوان سبزی خوردن عصرانه: 3 عدد میوهی متوسط شام: یک لیوان برنج به همراه نصف لیوان سبزی پخته، و ۹۰ گرم گوشت + ۳ / ۴ لیوان ماست برای پخت غذاها، روزانه ۸ قاشق مرباخوری روغن به کار رود.

مدل دوم تقسيم واحدها:

صبحانه: ۴ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، ۲ واحد میوه، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت ساعت ۱۰ صبح: ۲ واحد نشاسته، یک واحد گوشت، یک واحد سبزی ناهار: ۴ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، یک واحد میوه، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت عصرانه:یک واحد نشاسته، ۲ واحد میوه شام: ۲ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، یک واحد میوه، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت

رژیم غذایی طبق مدل دوم

صبحانه: ۱۲۰ گرم نان + ۶۰ گرم پنیر + ۲ عدد خیار + ۶ عدد خرما + یک لیوان شیر ساعت ۱۰ صبح: ۶۰ گرم نان + ۳۰ گرم پنیر + یک عدد گوجه فرنگی ناهار: یک و نیم لیوان برنج پخته + خورش مرغ شامل ۶۰ گرم مرغ و یک عدد سیب زمینی متوسط و ۲ عدد گوجه فرنگی رنده شده + ۳/۴ لیوان ماست + یک عدد میوهی متوسط عصرانه: یک عدد کیک معمولی + یک لیوان آب میوه شام: ۶۰ گرم نان + املت شامل ۲ عدد گوجه فرنگی و ۲ عدد تخم مرغ + یک لیوان شیر + یک عدد میوهی متوسط برای پخت غذاها، روزانه ۸ قاشق مرباخوری روغن به کار رود.

برای مشاوره در زمینه لاغری تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده + شش =