شاید بهتر باشد که در ابتدا تعریفی از امبدینگ داشته باشیم امبدینگ یا کاشت نخ به روشی گفته می‌شود که در آن به جای استفاده از سوزن، از نخ‌های قابل جذب بخیه جراحی استفاده می‌شود. در واقع در این روش از همان نقاط طب سوزنی استفاده می شود با این تفاوت که به جای سوزن از نخ استفاده می شود و نقاط به همان شکل تحریک می‌شوند. این شیوه درمانی یک روش تقریباً نو در طب سوزنی به شمارمی اید  این نخ ها تقریبا سه هفته در بدن باقی می مانند و سپس جذب می شوند .